PROTOKÓŁ_NAPRAWA

  PROTOKÓŁ Z WYKONANIA NAPRAWY

  NAZWA OBIEKTU:

  OSOBA ZLECAJĄCA

  EMAIL OSOBY ZLECAJACEJ:

  WYKONUJĄCY NAPRAWĘ:

  DATA ROZPOCZĘCIA NAPRAWY:

  DATA ZAKOŃCZENIA ZAKOŃCZENIA:

  CZAS WYKONANIA NAPRAWY/LICZBA ROBOCZOGODZIN:

  TYP NAPRAWY:

  OPIS USZKODZENIA: :

  ZAKRES WYKONANYCH PRAC: :

  INNE WYKONANE CZYNNOŚCI, UWAGI, ZALECENIA
  UWAGA: PROTOKÓŁ WAŻNY JEST TYLKO Z PODPISEM WYSTAWCY-PRZEDSTAWICIELA FIRMY PHU ALARM SERWIS