PROTOKÓŁ_ODBIORU

  PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC

  SPORZĄDZONY DNIA:

  W SPRAWIE PRAC DOTYCZĄCYCH :

  NA PODSTAWIE ZAMÓWIENIA/ZLECENIA NR:

  NAZWA OBIEKTU:

  PRZEDSTAWICIEL KLIENTA

  EMAIL PRZEDSTAWICIELA KLIENTA:

  PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

  PO ZAPOZNANIU SIĘ ZE STANEM ZAAWANSOWANIA PRAC,STWIERDZA SIĘ CO NASTĘPUJE:

  1. PRACE BYŁY WYKONYWANE W OKRESIE: od do

  2. TERMIN WYKONANIA PRAC ZOSTAŁ DOTRZYMANY.

  3. WYKONAWCA PRZEKAZUJNE NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

  4. PODCZAS PRZEGLĄDU WYKONANYCH PRAC NIE STWIERDZONO USTEREK

  5. W ZWIĄZKU ZE STWIERDZENIEM, ŻE PRACE ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE, WSKAZANA DOKUMENTACJA ZOSTAŁA PRZEKAZANA I NIE STWIERDZA SIĘ USTEREK I WAD W ZAKRESIE WYKONANIA PRAC, INWESTOR Z DNIEM
  DOKONUJE OSTATECZNEGO ODBIORU PRAC.

  6. CAŁKOWITA WARTOŚĆ WYKONANYCH I ODEBRANYCH PRAC WYNOSI: netto

  7. NA TYM PROTOKÓŁ ZAKOŃCZONO I PO ODCZYTANIU PODPISANO.
  UWAGA: PROTOKÓŁ WAŻNY JEST TYLKO Z PODPISEM WYSTAWCY-PRZEDSTAWICIELA FIRMY PHU ALARM SERWIS